Barová akademie: Zodpovědně a s mírou

17.06.2020DBA

Každý profesionál z barové branže by si měl být vědom nejen pozitivních účinků alkoholu, díky nimž se hosté uvolní a dobře baví, ale hlavně těch negativních, které mohou mít dopad na zdraví a život hostů i byznys podniku. K podávání alkoholu je nutné přistupovat zodpovědně a pokaždé se ujistit, že se situace nevymyká kontrole. Pokud hosté výrazně přeberou, může to přinést celou řadu problémů, je proto užitečné umět rozpoznat signály opilosti už v počátečním stadiu, kdy je ještě možné vývoj událostí zvrátit.

V první řadě je nutné si uvědomit, že každý člověk je jiný a každé tělo trochu jinak reaguje. To, jak alkohol zpracovává, ovlivňuje široká škála faktorů – od rozpoložení a zdravotního stavu až po množství vypitého alkoholu a rychlosti, s jakou byl vypit. Vzít v úvahu je potřeba například i to, zda, co a v jakém množství hosté předtím jedli. Zároveň je dobré vést v patrnosti, že alkohol je pořád jenom alkohol – žádný alkoholický nápoj není „bezpečnější“ než jiný. Nezáleží vůbec na tom, zda host pije pivo, víno nebo destiláty, klíčové je množství čistého alkoholu obsaženého v nápoji a jeho zkonzumované množství. Svou roli sehrává rovněž to, zda jde o muže nebo ženu, stejně jako to, kolik váží a měří. Spalování alkoholu v těle totiž mají na starost játra, a činí tak konstantní rychlostí, která je dána pohlavím (muži a ženy se liší množstvím tukových tkání a vody v těle) a hmotností. Velikost jater bývá přímo úměrná velikosti člověka, proto větší lidé alkohol spalují rychleji. V USA se pro zjednodušení používá termín standardní drink. Označuje množství alkoholu, které je tělo schopné za hodinu odbourat. Jeden standardní drink odpovídá 30 ml 40 % destilátu. Deci a půl vína o 13 % alkoholu nebo 425ml sklenice 4,8% piva tak představují zhruba 1,5 standardního drinku. Podobně zjednodušující, avšak jako příklad dostačující, je tvrzení, že pro zdravého dospělého člověka je ještě „bezpečnou“ dávkou alkoholu asi 20 g 100% lihu (16 g u ženy a 24 g u muže), což odpovídá přibližně půllitru dvanáctky, dvěma deci vína a jednomu velkému panáku (5 cl) destilátu. Nedoporučuje se přitom překračovat hladinu půl promile alkoholu v krvi. V barové praxi se však za tuto hranici nevydá jen málokdo. Na barmanech či personálu na place tak zůstává ohlídat, aby hosté nepili až příliš, neboť nadměrná konzumace generuje širokou škálu problémů.

Naučte se rozpoznat signály / Jednou z dovedností, které by si měl barman osvojit, je naučit se rozpoznat příznaky opilosti a její různé fáze. Účinky nápoje hosté obvykle pociťují během pěti minut. Alkohol zpočátku funguje jako stimulant, a tak se nejprve dostaví pocit uvolnění, díky němuž bývá člověk otevřenější a přátelštější. Už při dosažení 0,6 ‰ ovšem dochází ke změnám nálady, které doprovází zhoršený úsudek a zhoršená schopnost rozhodování. S dalšími dvěma desetinami promile nastupuje pocit euforie spojený s oslabením zábran a zhoršeným postřehem i sebeovládáním. Příznakem 1,2 ‰ je povídavost, zároveň roste riziko impulzivního jednání. Jakmile hladina alkoholu v krvi dosáhne 1,5 ‰, dostaví se zpomalenost a otupělost, řeč začíná být méně zřetelná a někdo může mít už i sklon k násilnému chování. Dvě promile alkoholu v krvi lze označit za výraznou opilost. Člověk už většinou mluví s obtížemi, výjimkou nejsou dvojí vidění a poruchy paměti, popřípadě spánek. Při třech promile dotyčný nereaguje na zevní podněty, hrozí bezvědomí a také vdechnutí zvratků. Čtyři promile a více jsou spojeny s rizikem hlubokého bezvědomí, zástavy dýchání a zadušení, člověk se ocitá ve smrtelném ohrožení. Až takto detailně, po desetině promile, barmani ani personál na place fáze opilosti mít nastudované nemusejí. Úplně postačí, když si budou všímat náznaků v chování hostů. Zpozornět je potřeba, když drmolí, zadrhávají se nebo mluví moc hlasitě, když rozlívají drinky a zejména když se začnou chovat agresivně. Na základě těchto signálů je potřeba zvážit další postup a vyhodnotit, kdy je na čase přestat podávat další alkohol. Ujistěte se proto, že jsou všichni členové barového týmu řádně poučeni o známkách opilosti a jsou si plně vědomi toho, jak postupovat. Není od věci se tomuto tématu věnovat na týmových schůzkách, sdílet zkušenosti z praxe a osvědčené postupy nastavit jako standard řešení podobných situací.

Uhlídat míru je na vás / Prvním krokem v zodpovědném přístupu k podávání alkoholu je zachovávat předepsanou míru. V případě koktejlů tím jednak zajistíte konzistentní chuť a kvalitu drinku, zároveň tím ale hostům poskytnete možnost kontrolovat množství vypitého alkoholu. Ze stejného důvodu není vhodné jim sklenku dolévat, protože tak velmi rychle ztratí přehled, kolik toho vypili. Některé bary u každého drinku uvádějí obsah alkoholu v gramech, což není vůbec od věci, přinejmenším pro základní orientaci v menu a síle jednotlivých koktejlů. Každopádně vždycky dbejte na to, aby hosté měli v průběhu popíjení dostatečný přísun vody. Pokud si u vás objedná drink někdo, kdo již vykazuje známky opilosti, zkuste mu nabídnout alternativu v podobě nealkoholického nápoje, popřípadě něco k snědku. Jídlo sice nedokáže urychlit odbourávání alkoholu, může však zpomalit jeho vstřebávání. Výrazněji opilým hostům už rozhodně nenalévejte. Pokud s nimi lze komunikovat, pokuste se je přesvědčit, aby si dali jen nějaké nealko nebo aby šli raději domů. Hrozí-li střet, informujte manažera baru, že se chystáte přestat daného hosta obsluhovat, a zajistěte si jeho podporu. Hostovi pak zdvořile, avšak dostatečně rázně vysvětlete, že už mu nemůžete znovu nalít. Když to nezabere, poproste manažera, aby zasáhl a situaci vyřešil. Kdykoliv váš bar hosté opouštějí v povznesené náladě, v rámci možností se ujistěte, že se nechystají řídit. V záloze mějte vždy telefonní číslo na taxi nebo službu zajišťující odvoz klienta i jeho vozu. Hosté jistě ocení, že jste se přičinili o jejich bezpečný návrat domů. I to je ostatně součástí zodpovědného přístupu k podávání alkoholu.

foto: iStock

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest
Paragon

@poslední příspěvky

@newsletter

Fields marked with an * are required

Vyplněním uvedených polí a kliknutím na „přihlásit“ udělujete AtBars Spirit, s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jež bude provedeno dle platné legislativy.

@mohlo by vás zajímat