Barová akademie: Adaptujte se na new normal

05.10.2020DBA, Karina Elias

Podniky po celém světě se musely adaptovat na stávající situaci a přistoupit k opatřením, která jejich hostům zajistí pocit, že jsou v nejvyšší možné míře chráněni před nákazou koronavirem. Jak v tomto ohledu postupovali a jaké kroky v zájmu svých hostů učinili v londýnském hotelu Langham, prozrazuje food & beverages director Karina Elias.

Londýnský hotel Langham byl otevřen v roce 1865 a za dlouhou dobu své existence už si prošel mnoha výzvami. Ta, které jsme museli čelit letos na jaře, jak však v mnoha ohledech bezprecedentní – poprvé za 155 let jsme byli nuceni dveře našeho hotelu uzavřít. Vytvořili jsme tým, který se zaměřil na kroky, jež bude třeba podniknout pro znovuotevření, a dlouhých čtrnáct týdnů, které se nám následně naskytly, jsme využili k přípravám na to, abychom po opětovném otevření mohli našim hostů poskytovat ikonický servis, jímž jsme proslulí, a abychom pro ně zajistili prostředí, v němž se budou cítit bezpečně. V Langhamu máme dva bary a dvě restaurace. Jako první jsme se rozhodli otevřít Wigmore, což je koncept moderní britské hospody, a ostatní provozy jsme nejprve nechali zavřené. Na znovuotevření Wigmore jsme se chystali opravdu pečlivě, skoro jako bychom otevírali úplně nový podnik. Není to totiž zdaleka jen o chápání tzv. new normal a následování nových pokynů a nařízení, jež s sebou nese. Chtěli jsme si být jisti, že prostředí, atmosféra a servis, které jsme vytvářeli a poskytovali dříve, budou hosty nadále vnímány na stejně vysoké úrovni. Naším cílem bylo, aby všechny nově vytvořené „bariéry“ brali jako další kroky, které k jejich spokojenosti činíme a jsou přirozenou součástí našich služeb.

Od prvního okamžiku / Poměrně zásadní změny se týkají už samotného příchodu hostů, všechny jsme se je ale snažili pojmout tak, aby byly co nejefektivnější a co nejméně rušivé. Pomáhají nám v tom technologie – hned u vstupu naši hosté procházejí teplotním skenerem, jejich příchod sledujeme na monitoru, který zaznamená každého, kdo projde dveřmi, a to aniž by to rušilo ostatní hosty, a používáme rovněž iPady pro zaznamenávání jmen a kontaktních údajů. U vchodu a na barovém pultu jsou k dispozici automatické dávkovače dezinfekce na ruce a ten z členů týmu, který se zabývá usazováním hostům, zajišťuje, aby nebyla překročena povolená vnitřní kapacita. Zároveň dohlíží na dodržovaní předepsaných rozestupů, jež jsou navíc ještě vymezeny značkami, a snaží se zamezit vytváření front u vstupu či východu.

Aby vše běželo hladce / Chtěli jsme mít jistotu, že budou všechna preventivní opatření, která jsme k zajištění bezpečí našich hostů přijali, jasně viditelná, zároveň nám šlo ale i o to, aby byla v souladu s naší značkou. Výzvy k dodržování odstupu jsme umístili u vstupu a na baru, současně s tím jsme změnili uspořádání místnosti, aby od sebe byly stoly vzdálené dva metry. Ve vnitřních prostorách jsme zrušili místa k stání, postávat mohou hosté pouze venku. Možnost objednávek přímo u baru jsme ponechali, vyznačili jsme ale prostor, kde si hosté mohou drink u barmana objednat, a omezili jsme tam počet hostů na dva ve stejný čas. Hosty o všech novinkách v servisu informujeme hned během příchodu, abychom zajistili plynulý a hladký průběh jejich návštěvy u nás. A oni chápou, že kroky, které podnikáme, jsou nezbytné pro to, aby se u nás mohli cítit bezpečně a uvolněně, a na změny, které jsme byli nuceni zavést, reagují pozitivně.

Změny v obsluze i placení / Klíčové změny, které jsou nyní součástí našeho servisu, se vztahují k obsluze i placení. Obsluha u stolu je teď důležitější než kdy dřív. Na nás jako týmu je, abychom se snažili postupovat co nejefektivněji, zároveň se ale musíme snažit správně hosty přečíst, chápat jejich podněty a zajistit, aby se u nás cítili co nejlépe. Pro každé z našich menu jsme vytvořili QR kód a na samolepce ho umístili na stoly. Nechali jsme také vytisknout jednorázová menu, která jsou dostupná na vyžádání. Aby to bylo ještě jednodušší, hosté, kteří jsou u nás ubytovaní, hned po příjezdu obdrží uvítací balíček, ve kterém najdou nabídku naší restaurace, baru i pokojového servisu. Stoly v restauraci prostíráme velmi minimalisticky. Dáváme na ně pouze základní koření a menu, je-li požadováno. Příbory, ubrousky a další základní položky nutné pro servis a konzumaci jídel obsluha přináší až současně s objednanými pokrmy, aby se omezil její kontakt s hosty na nezbytné minimum. Barové občerstvení podáváme každému zvlášť, sdílení pokrmů za daných okolností nepodporujeme. Stali jsme se bezhotovostním provozem, upřednostňuje placení prostřednictvím pay-at-table.

Méně než dříve / Dbáme samozřejmě také na zdraví personálu, který je povinen nosit roušky. Za barem mohou pracovat vždy jen dva barmani najednou a jejich pracovní stanice jsme oddělili tak, aby mezi nimi nedocházelo ke zbytečnému kontaktu. Při práci s čerstvými ingrediencemi musejí vždy používat rukavice, popřípadě kleště či pinzety. Určité změny jsme provedli také v nápojovém lístku, a to zejména proto, abychom omezili počet dodavatelů čerstvých surovin, a snížili tak množství dodávek, které k nám denně míří. Kdo má tu možnost, může se podobně jako my pustit do pěstování vlastních surovin, například bylinek.

Venkovní prostory výhodou / U nás v Langhamu máme to štěstí, že můžeme kromě vnitřních prostor hostům nabídnout také ty venkovní. V době uzavření jsme si vyjednali jejich rozšíření o osm stolů, a tak teď máme k dispozici o dvaatřicet míst navíc. Velkou výhodu pro nás rovněž představuje Courtyard Garden, která se v minulosti využívala hlavně pro svatby a různé akce. Teď ji máme k dispozici my, abychom mohli navýšit kapacitu baru. Od hostů ale požadujeme, aby venku pro urychlení servisu využívali QR kódy a nápoje tam servírujeme pouze v jednorázovém skle, které je z pohledu hygieny bezpečnější.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

@poslední příspěvky

@newsletter

Fields marked with an * are required

Vyplněním uvedených polí a kliknutím na „přihlásit“ udělujete AtBars Spirit, s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jež bude provedeno dle platné legislativy.

@mohlo by vás zajímat