Apron o sobě znovu dává hlasitěji vědět

18.12.2020AtBars

Asociace restauratérů Apron, jejíž základy se formovaly už na jaře tohoto roku, dostala právní formu a teď už jako zapsaný spolek dál hájí zájmy majitelů a provozovatelů restaurací, kaváren a barů i jejich zaměstnanců. K jejím aktuálním tématům patří vyjednání adekvátní kompenzace škod způsobených koronavirem.

Na jaře byl nejviditelnější aktivitou tehdy nově formované Asociace restauratérů Apron otevřený dopis vládě, pod nějž svůj podpis připojilo sedmnáct majitelů restaurací, kaváren a barů včetně několika mediálně známých tváří. Následně se Apron aktivně zapojil do jednání s vládními představiteli, přispěl mimo jiné k tomu, že se Antivirus vypočítával ze superhrubé mzdy. Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se rovněž podílel na sestavení Národního programu pro gastronomii. Hlasitěji o sobě dal znovu vědět spolu s nástupem druhé vlny pandemie, kdy se do popředí opět dostalo vyjednávání o sanaci škod. „Naším vzorem jsou Německo a Rakousko, kde se majitelům restaurací dostane podpory ve výši 75–80 % loňských tržeb,“ podotýká jeden ze zakládajících členů Apronu Václav Vojíř a pokračuje: „My se po celou dobu snažíme o to, abychom dosáhli podobného modelu i u nás. Je totiž administrativně daleko méně náročný a mnohem férovější než pokusy nahradit pouze část mezd za neodpracované hodiny zaměstnanců a 50 % nájmu. Navíc kopíruje přístup provozovatelů k EET, z níž by bylo možné čerpat data za předcházející období. Tím by vůbec poprvé zavedení EET dostalo smysl, když už se díky ní nepostavila hřiště, školy a nemocnice, jak vláda svého času slibovala.“

Vývoj událostí v tomto roce podle iniciátorů vzniku asociace jasně ukázal, že česká gastronomie potřebuje subjekt, který by hájil zájmy restaurací, kaváren a barů, a to nejen u orgánů státu a jeho představitelů, ale také v médiích a u široké veřejnosti. „Existuje sice Asociace hotelů a restaurací, ta se ale primárně zaměřuje na hotelový sektor a naše zájmy se překrývají jen minimálně,“ objasňuje prezident Apronu Sylvio Spohr. A přesně to je i důvod, proč na jaře asociace restauratérů vznikla a proč nyní dostává právní formu – 17. prosince se změnila na profesní spolek restaurací, kaváren a barů. Jeho zakladateli jsou Sylvio Spohr (Café Louvre), Daniel Kronďák (Ambiente), Václav Vojíř (Bugsy’s Bar, Špejle aj.), Ondřej Rákosník (La Finestra, La Bottega aj.) a Luboš Kastner (Hospodska), tedy zástupci všech typů podniků od hospod a restaurací přes kavárny, bary či bistra až po michelinskou restauraci. Otevřena je samozřejmě i všem ostatním majitelům a provozovatelům gastronomických zařízení, jimž není osud české gastronomie lhostejný.

Za své poslání si Asociace restauratérů Apron, z. s., vytyčila usilovat o dobrou pověst oboru gastronomie a snažit se vylepšit její obraz v celé společnosti, prosazovat zájmy gastronomických provozů, ale také informovat, poskytovat poradenství, vzdělávat a rozvíjet spolupráci s ostatními obory. Momentálně je jejím největším tématem kompenzace škod způsobených koronavirem, jejíž výše by se podle asociace měla odvíjet od loňského obratu restaurací, barů či kaváren. Stávající kompenzace považuje za nedostatečné. „Vláda nám sice slíbila 100% kompenzaci nákladů, a to jak fixních, tak variabilních. Pravda je ale taková, že nákladovost gastronomie se pohybuje kolem 90 % obratu. Nový program Covid Gastro představuje pro průměrný provoz kompenzaci cca 10–15 % z obratu, takže společně s Antivirem a programem Covid – Nájemné se může český hospodský dostat na úroveň kompenzace kolem 30–40 % obratu. Přijatá opatření jsou sice výsledkem našeho tlaku a vyjednávání, ale je jasné, že to náklady českého hospodského zdaleka nepokryje a ten si bude muset dvakrát tak lépe poradit než třeba německý hospodský, kterému stát kompenzuje 75 % obratu. Nezbyde mu nic jiného, než to zaplatit ze svých již zdaněných peněz,“ komentuje nově vyhlášenou vládní podporu další ze zakládajících členů asociace Luboš Kastner.

Zároveň je podle Apronu potřeba vytvořit adekvátní podmínky pro další rozvoj oboru gastronomie. „Vláda by měla nastavit takové úlevy a podmínky do budoucna, které by zajistily návrat všech firem a podnikatelů, kteří před pandemií a vládními zákazy úspěšně podnikali. Například snížením sazby DPH, odpuštěním daní a odvodů, omezením byrokracie nebo osvobozením od daní a odvodů ze spropitného, jak je tomu ve většině evropských zemí,“ naznačuje cíle dalšího vyjednávání Daniel Kronďák.

@mohlo by vás zajímat