Barová akademie: Jak se prosadit v barové branži

16.09.2022DBA, Luke Whearty

Barová branže se rychle mění a chcete-li s ní držet krok, měli byste sami vyvinout iniciativu a přičinit se o svůj profesní růst. Rozvíjením svých barmanských dovedností zároveň nadřízeným ukážete, že jste připraveni se posunout dál, na vyšší a zodpovědnější pozici.

Bez ohledu na to, zda za barem teprve začínáte nebo už aspirujete na post šéfbarmana, či dokonce manažera, existuje několik cest, jak se rozvíjet, a dát tak svým nadřízeným najevo, že jste připraveni se v kariéře posunout dál. Chcete-li další profesní krok udělat, zaměřte se na šest hlavních oblastí – vymýšlení a vylepšování koktejlových receptur, studium a vytváření výukových materiálů, rozvoj komunikačních dovedností, posílení organizačních schopností, umění vést a ochotu učit se a nebojte se rovněž využívat nabízených příležitostí.

Ukažte svou kreativitu při tvorbě koktejlů / Potřebujete-li dát nadřízeným najevo, že jste připraveni převzít za barem větší díl zodpovědnosti, vezměte si na starost vymýšlení nových drinků. Hned jak si osvojíte základy přípravy koktejlů, měli byste využívat každou příležitost k tvorbě nových receptur, vylepšování stávající nabídky a vytváření twistů na koktejlové klasiky. Buďte kreativní a nebojte se zkoušet nové metody či postupy. Chcete-li se v tomto ohledu rozvíjet, skvělým výchozím bodem pro vás může být příprava sirupů a infuzí. Jakmile v ní trochu pokročíte, určitě dokážete ocenit také komplexnost vůní, chutí a textur, které nabízejí různé typy destilátů. Ukažte svým nadřízeným, že vás vytváření nových receptur a servisů baví a že jste připraveni dohlížet na tvorbu koktejlového menu. A když navíc ještě sestavíte pro své kolegy školicí podklady, aby věděli, jak vaše signature drinky správně připravovat a servírovat, dáte tím jasně najevo, že si poradíte i s vedením školicích programů, a jste tak dobrým kandidátem do čela barového týmu. Pokud se v barovém prostředí pohybujete teprve krátce a vaší ambicí je postavit se za bar, zajímejte se o možná školení a projevte iniciativu tím, že se naučíte základům přípravy koktejlů.

Studujte a vytvářejte výukových materiály / Snažíte se neustále učit něčemu novému, a posouvat tak své drinky a jejich servis na novou úroveň? Vyhledáváním nových informací v knihách, článcích, videích nebo třeba podcastech a jejich následným sdílením s kolegy ukazujete svou touhu se učit a zlepšovat, stejně jako snahu pomáhat ostatním se rozvíjet. Nadřízení si určitě všimnou, že chcete přispět ke zlepšení efektivity provozu, a dost možná vás odmění povýšením. Začít můžete třeba tím, že vytvoříte tréninkový manuál zaměřený na přípravu některého z vašich drinků a dáte ho k dispozici ostatním. Jste-li barmanským nováčkem, navštěvujte oborové semináře, sledujte videa, čtěte články v odborných magazínech a zeptejte se svých manažerů, co dalšího by vám pro rozšíření znalostí a dovedností doporučili.

Zapracujte na komunikačních dovednostech / Umění komunikace je jedním ze základních předpokladů pro vedení baru i barmanskou profesi jako takovou. Pomoci vyniknout a získat si důvěru nadřízených vám může zejména schopnost komunikovat otevřeně a dobrá úroveň interpersonálních dovedností, k nimž patří práce v týmu, prezentační a komunikační dovednosti, schopnost řešit konflikty, vést ostatní, pomáhat a taky prodávat. S ohledem na to, že komunikace se v baru odehrává na mnoha úrovních (s hosty, v rámci týmu, s dodavateli…), je pro váš kariérní posun rozvíjení komunikačních dovedností velmi důležité. Rozvíjet je můžete každý den přímo v praxi – zkuste třeba nadřízeným nabídnout, že se ujmete komunikace s dodavateli. Současně jim tím ukážete, že jste ochotni se podílet na důležitých úkolech mimo práci za barem.

Nechte vyniknout svůj organizační talent / V pohostinství jsou klíčové organizační dovednosti a organizovanost obecně, a to bez ohledu na to, na jaké pozici pracujete. Dokážete-li během provozu správně rozlišovat priority, je to pro bar manažera znamení, že vám může svěřit zodpovědnější úkoly, protože umíte jednat pod tlakem. A pokud perfektně zvládáte mis-en-place a dokážete si efektivně poradit s rituály kolem otevírání a zavírání baru, je to pro vaše nadřízené jasná známka toho, že jste organizovaní a produktivní. Chcete-li se posunout ještě o něco dál, naučte se ve volném čase pracovat s tabulkami a dalšími softwarovými programy, jež se používají k inventarizaci nebo objednávkám. Vyzkoušet si je můžete na webových stránkách příslušných platforem anebo využijte takové zdroje, které jsou k dispozici zdarma, například YouTube. Rozvíjet se můžete také pomocí tzv. task management softwaru zaměřeného na správu úkolů a času. Pomoci vám může s delegováním úkolů nebo třeba s hlídáním termínů pro objednávání zásob, navíc jeho ovládnutím opět projevíte iniciativu a ukážete, že zvládáte i věci nad rámec svých povinností.

Prokažte své umění vést a ochotu učit se / Ať už pracujete za barem nebo na place, naskýtá se vám během každodenního provozu celá řada příležitostí ukázat, že jste dobrým lídrem. Pokud je dokážete využít k předvedení svých komunikačních dovedností v rámci týmu i s hosty, naroste tak důvěra, kterou ve vás vaši nadřízení mají. A jak se stát dobrým lídrem? Zeptejte se bar manažera, zda pro vás nemám nějaký úkol, na němž byste mohli své vůdčí schopnosti prokázat, popřípadě jaké studijní materiály by vám k rozvoji těchto dovedností doporučil. Pokud se za bar teprve chcete dostat, požádejte jej o přidělení větší zodpovědnosti nebo si na sebe vezměte splnění nějakého konkrétního úkolu. Právě ochota učit se totiž ukazuje na vaši touhu posunout se v kariéře na další úroveň.

Nebojte se využít příležitostí / Zamyslete se nad tím, zda se ve vašem baru nenabízí nějaká příležitost převzít větší zodpovědnost nebo zda vaši nadřízení nepotřebují někoho, kdo by se ujal nějaké pozice či úkolu. Ochota pomoci může vedení ukázat, že jste týmový hráč, který chce růst spolu s podnikem. Promluvte si s nadřízenými o své roli v barovém týmu a stanovte si cíle, o jejichž dosažení budete v rámci podniku usilovat. Požádejte je, aby zvážili, zda neexistuje pozice či úkol, který by vám svěřili. Pokud si všimnete, že v baru něco chybí nebo nefunguje, navrhněte svému přímému nadřízenému řešení. Máte-li možnost zapojit se do různých typů tréninkových programů, neváhejte a dál rozvíjejte své znalosti a dovednosti.

foto: iStock

@poslední příspěvky

@newsletter

Fields marked with an * are required

Vyplněním uvedených polí a kliknutím na „přihlásit“ udělujete AtBars Spirit, s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jež bude provedeno dle platné legislativy.

@mohlo by vás zajímat