Příběh bylinného likéru z rodinného sejfu

03.10.2018AtBars

V Božkově nedaleko Plzně byl první fernet vyroben před jednadevadesáti lety. Stalo se tak na základě porušení gentlemanské dohody. Jeho tvůrce Lionello Stock měl svého času se svým italským konkurentem úmluvu, že se nepustí do výroby fernetu, pokud on nebude produkovat brandy. Když své slovo porušil, Stock sáhl do sejfu, vyndal z něj rodinnou recepturu na bylinný likér a pustil se do míchání bylin. V bankovním sejfu, ovšem teď už kdesi v Londýně, je receptura na Fernet Stock uložena i dnes a její tajemství znají jen dva lidé.

Řádky příběhu, jenž předcházel české kapitole fernetu, byly napsány v italském Terstu. Právě zde v roce 1884 otevřeli parní vinopalnu Distilleria a vapore Camis & Stock dva společníci, Lionello Stock a Carlo Camis. Jeden z nejvýznamnějších přístavů tehdejšího Rakouska-Uherska si vybrali záměrně – kvůli jeho skvělému dopravnímu spojení se zbytkem světa. Jejich prvním výrobkem byla brandy, které s ohledem na její blahodárné účinky dali jednoduchý název Medicinal. Své konzumenty si našla rychle a firmě se začalo dařit, postupně se vypracovala mezi největší lihovarnické společnosti v Evropě. K jejím největším konkurentům na Apeninském poloostrově patřil Bernardino Branca, s nímž Lionello Stock uzavřel oboustranně výhodnou dohodu: zatímco on sám se zavázal, že bude vyrábět pouze koňak, brandy a další vinné destiláty, Branca přislíbil, že se jeho produkce soustředí výhradně na hořký bylinný likér známý jako fernet. Po první světové válce a rozpadu monarchie byly nastoleny nové ekonomické poměry. Lionello Stock na ně reagoval hledáním nových míst, kam by mohl rozšířit výrobu – další filiálky založil nejprve v Rakousku, Polsku a Jugoslávii a v roce 1920 také v nově se formujícím Československu. Zázemí pro dceřinou společnost Stock Cognac Medicinal našel nedaleko Plzně, v bývalé ovocné pálenici v Božkově, kterou tak patrně zachránil před zánikem. Prvních sedm let se zde produkovala především brandy (Stock Brandy Medicinal) a později také vermut (Stock Vermouth Royal), pak ale v polovině 20. let Branca, patrně v reakci na klesající poptávku po žaludečních likérech včetně fernetu, porušil gentlemanskou úmluvu a uvedl na trh Cognac Fratelli Branca. Stock tento krok nenechal bez odezvy: z rodinného sejfu vytáhl starý recept, na základě nějž vyrobil nový hořký bylinný likér Fernet Stock.

Prvorepublikový vzestup, poválečný pád / Výroba fernetu v Božkově započala v roce 1927. Bylinný likér, jehož receptura počítá se čtrnácti bylinami z různých koutů světa, dokázal oslovit konzumenty napříč všemi skupinami obyvatel. Dopřávala si jej jak tehdejší smetánka, tak běžní spotřebitelé, jimž se dokázal přiblížit i svou cenou – jeho výroba se obešla bez vinného destilátu, díky čemuž se stal cenově přístupnějším. Za svou popularitu fernet do značné míry vděčil také prozíravosti Lionella Stocka, jenž neváhal investovat do reklamy. Vsadil na prospekty, plakáty, malované cedule a světelné reklamy, ale také na inzerci v rádiu a spotřebitelské soutěže, což byl v té době průkopnický počin. Třicátá léta byla pro Stock velmi úspěšná, období růstu však ukončila druhá světová válka. V září 1939 museli lihovar opustit všichni neárijští zaměstnanci, tedy s výjimkou mistra palírníka Arnošta Müllera, jehož navzdory židovskému původu nechali nacisté pracovat dál – znal totiž přísně tajnou recepturu a postup výroby fernetu, a tak se bez něj neobešli. Během války byl prakticky zablokován přísun vinné brandy z Itálie, výroba se tudíž soustředila na jiné lihoviny včetně fernetu. Na druhou stranu ale prodej lihu i jeho výroba podléhaly regulacím. Naděje svitla až s osvobozením Plzně a okolí americkými vojáky, i když ti Stocku v první dny způsobili půlmilionovou škodu, když vtrhli do božkovské likérky a dožadovali se vydání alkoholu, který si odnášeli mimo jiné i v konvích na vodu. Zastavila je až přivolaná americká vojenská policie. Po skončení války se podnik nejprve dostal pod národní správu a pak byl v roce 1947 navrácen svému majiteli. Bohužel jen nakrátko – o rok později byl znárodněn a nezávisle na tom skončila i životní pouť Lionella Stocka.

Od znárodnění ke světlejším zítřkům / Na další čtyři desítky let se božkovská likérka stala součástí Západočeských lihovarů a konzerváren. Její provozovatelé se hned zpočátku museli nějak vyrovnat se skutečností, že ochranné známky Stock a Fernet Stock zůstaly v držení dědiců Lionella Stocka, a tak za jejich užívání bylo potřeba platit vysoké poplatky. Pro další osud fernetu se proto stala klíčovou dohoda, jíž se tehdejšímu řediteli likérky Josefu Perkovi podařilo vyjednat a na jejímž základě mohly být obě ochranné známky na území Československa užívány bezplatně. Oblibě se fernet samozřejmě těšil i v době, kdy likérka patřila státu. Byl ale zároveň nedostatkovým zbožím, jelikož často chyběly devizové prostředky na nákup bylin. Skutečně zlaté časy mu tak nastaly až po roce 1989. Závod v Božkově se změnil na akciovou společnost, jejímž majoritním vlastníkem byli původní majitelé, tedy společnost Stock Trieste. Už o dva roky později ale majitele změnil a dnes patří pod křídla mezinárodní skupiny Stock Spirits Group. Po privatizaci byl konečně dostatek prostředků na nákup ingrediencí, a tak se výroba mohla rozjet ve velkém. Mezi roky 1990 a 1997 se navýšila až o 500 % a dosáhla hranice 16 milionů litrů ročně. V tomto období se také zrodil reklamní slogan Výjimečně hořký, výjimečně dobrý a v roce 1997 spatřila světlo světa první ochucená varianta – Fernet Stock Citrus. S novým tisíciletím přišly výrazné investice do výroby, vybudována byla nová stáčecí linka, servisní i administrativní budova, ale také laboratoř. V posledních letech se Stock Plzeň-Božkov zaměřuje mimo jiné i na produktové inovace – v roce 2015 byl na trh uveden fernet s příchutí hrušky a máty, o rok později brusinková variace. Zatím posledním přírůstkem v rodině fernetů je Fernet Extra hořký, jenž obsahuje vyšší podíl macerátu ze čtrnácti bylin a své uplatnění nachází primárně v mixologii.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

@poslední příspěvky

@newsletter

Fields marked with an * are required

Vyplněním uvedených polí a kliknutím na „přihlásit“ udělujete AtBars Spirit, s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jež bude provedeno dle platné legislativy.

@mohlo by vás zajímat