Pití se svatými a potěšení z mixologie

06.05.2019Tomáš Mozr

Jak jde dohromady víra a alkohol, potažmo přímo koktejly? Vzájemné propojení obou světů představuje ve svém hříšníkově průvodci po šťastné svaté hodince nazvaném Drinking with the Saints Michael P. Foley. Leccos o svém obsahu napovídá i název knihy The Joy of Mixology, jejímž autorem je emeritní barman Gary „Gaz“ Regan. Vloni vyšlo už její druhé, notně upravené vydání, na které si čtenáři museli počkat dlouhých patnáct let.

Drinking with the Saints / Profesor teologie a zároveň autor Politicky nekorektního průvodce křesťanstvím Michael P. Foley publikoval knihu Drinking with the Saints: The Sinner’s Guide to a Holy Happy Hour již v roce 2015. Nicméně to neznamená, že si tento titul, v němž lze nalézt koktejl takřka na každý den v roce, nezaslouží pozornost. Snaží se totiž najít spojení mezi povznášejícími alkoholickými nápoji a křesťanskou vírou. Ostatně, kde bychom byli, kdyby benediktínský mnich Dom Pérignon nevyvinul méthode champenoise, kdyby kartuziánští mniši po staletí nepředávali tajemství výroby likéru Chartreuse, kdyby blahoslavený Junípero Serra a jeho františkánští bratři nepřinesli první vinnou révu do Kalifornie nebo kdyby lískové oříšky ze severoitalského Piemontu nevyužili místní mniši jakožto hlavní ingredienci v likéru Frangelico? A dalších příkladů existuje bezpočet. Kniha je rozdělena do dvou částí a osmnácti kapitol. Zatímco v úvodu se čtenář dozví, jak k  publikaci přistupovat a že to nemusí být zrovna zbožně, první část ho seznámí s kalendářem svatých, jejich spojením s alkoholem a samozřejmě také s doporučeným koktejlem, jenž nejlépe vystihne jejich osud a náboženský odkaz. Druhá část se zaměřuje na časově vymezené svátky, jako jsou advent, Vánoce, příchod tří králů, masopust, Velikonoce a letnice. Kniha je plná černobílých příloh a různých dovětků označovaných jako Last Call, v nichž se čtenář snáze zorientuje díky přílohám zařazeným na konec knihy. Obsahují totiž seznam svatých podle jednotlivých dnů i podle abecedy, slovníček pojmů spjatých s alkoholem, seznam literatury i použitých ilustrací a zejména rejstřík nápojů, jejichž výčet zabírá necelých sedm stran. Ačkoli se může zdát, že úspěch získá tato kniha spíše v katolickém Polsku než v ateistickém Česku, neměli bychom ji snad pro nedostatek víry zatracovat, jelikož jde bezpochyby o pozoruhodnou práci o tom, do jaké míry je naše kultura založená na křesťanství spjatá s alkoholem.

Michael P. Foley – Drinking with the Saints: The Sinner’s Guide to a Holy Happy Hour, Regnery History, Washington 2015

The Joy of Mixology / V loňském roce se na pultech knihkupců a v nabídce e-shopů objevilo důkladně aktualizované vydání kultovní klasiky The Joy of Mixology: The Consummate Guide to the Bartender’s Craft z pera emeritního barmana a oceňovaného autora řady koktejlových knih Garyho „Gaze“ Regana. Třebaže má revidované vydání o 70 stran méně než to první, příčinou bude spíš obratnější grafické zpracování, jelikož rozsah některých pasáží naopak narostl. Vždyť jen první kapitola věnovaná historii koktejlů a jiných míšených nápojů má o jedenáct stran více. Kromě koktejlové minulosti rozepsané na 60 stranách knihu naplňuje dalších osm kapitol, v nichž se autor komplexně zabývá osobností barmana, teorií mixologie, jejímž vrcholem je vždy rovnováha chutí, barovým uměním, které odlišuje barmana-amatéra od skutečného mixologa, a v neposlední řadě se soustředí na jednotlivé ingredience a rozbor tzv. koktejlových rodin. Poslední a nejobsáhlejší kapitola přináší abecední seznam více než 200 receptur opatřených nejen předpisem, ale také příběhem daného koktejlu. Na konci čtenáře čekají tabulky měr a vah i opravdu precizní slovníček pojmů, rejstřík a dlouhý seznam literatury, který svědčí o autorově velkém přehledu. Ačkoliv se může zdát, že tato publikace v mnohém zůstává stejná jako první vydání, je to právě úsilí vyplnit mezery vyskytující se v originálu a snaha postihnout vývoj koktejlové revoluce od roku 2000, co ji činí důležitou. Nemluvě o tom, že po patnácti letech již Gary Regan vlastně promlouvá k další nastupující generaci koktejlových nadšenců i profesionálů.

Gary Regan – The Joy of Mixology, Revised and Updated Edition: The Consummate Guide to the Bartender’s Craft, Clarkson Potter Publishers, New York 2018

úvodní foto: iStock

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

@poslední příspěvky

@newsletter

Fields marked with an * are required

Vyplněním uvedených polí a kliknutím na „přihlásit“ udělujete AtBars Spirit, s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jež bude provedeno dle platné legislativy.

@mohlo by vás zajímat