Radegast podpoří osm vybraných projektů

18.07.2019AtBars

Grantový program Radegast lidem rozdělí bezmála půl druhého milionu korun mezi osm projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, ale také na udržitelný turismus či rozvoj Beskyd. Veřejnost může rozhodnout o tom, který z nich získá prémii padesát tisíc.

Grantový program Radegast lidem funguje už sedmnáct let, během nichž podpořil desítky projektů částkou přesahující 35 mil. Kč. „Pomáháme tam, kde je Pivovar Radegast doma. Chceme, aby se jedinečná beskydská krajina zachovala i dalším generacím. Letos jsme se zaměřili především na problematiku sucha a nedostatku vody, které nás tíží stále víc. V pivovaru Radegast patříme v šetření s vodou k nejlepším na světě a chceme v tomto úsilí pomoci i dalším místním organizacím a projektům,“ vysvětluje manažer Pivovaru Radegast Ivo Kaňák. Grantová komise programu Radegast lidem složená ze zástupců pivovaru, Nadace rozvoje občanské společnosti a místních odborníků vybrala z přihlášených projektů osm, které podpoří částkou 1,4 mil. Kč. Soustředila se hlavně na takové, které jsou zasvěceny ochraně životního prostředí s důrazem na boj se suchem a péči o vodní zdroje, ale také udržitelnému turismu nebo rozvoji Beskyd. Jeden z podpořených projektů například usiluje o zvýšení podílu mokřadů pod Radhoštěm, které povedou k zadržení vody v krajině a jejímu ochlazování. Další se zaměřuje na zvyšování povědomí o významu vody a nutnosti šetrného zacházení s vodními zdroji. Do výběru se dostal ale také projekt ochrany včel v Zoo Ostrava či první etapa revitalizace vrcholu Lysé hory. Všechny podpořené organizace získají navíc finanční příspěvek na vzdělávací aktivity ve výši 5000 Kč a ve hře je ještě dalších 50 000 Kč, o jejichž adresátovi rozhoduje veřejnost. Na webu Radegast lidem od 17. července do 26. srpna probíhá hlasování, jehož vítěz padesátitisícovou prémii obdrží. Kdo to bude, se jako první dozvědí účastníci Radegast dne, který se letos koná 31. srpna ve Frýdku-Místku.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

@mohlo by vás zajímat