Prezidentem Svazu vinařů zůstává Tibor Nyitray

12.02.2020AtBars

Minulý týden se sešla valná hromada Svazu vinařů, který zastupuje vinaře a vinohradníky z celé ČR. Na programu měla mimo jiné volbu prezidenta. Drtivou většinou ve funkci na další čtyři roky potvrdila JUDr. Tibora Nyitraye.

S ohledem na uplynutí čtyřletého funkčního období přistoupila valná hromada Svazu vinařů k volbě všech svých orgánů. Kromě prezidenta JUDr. Tibora Nyitraye, byl znovu zvolen také dosavadní viceprezident Ing. Josef Svoboda ze společnosti Bohemia Sekt. Do funkce viceprezidentky pro Čechy byla jmenována Ing. Liana Hrabálková z Vinařství Ludwig. Svaz vinařů rovněž rozšířil počet členů představenstva o Unii enologů ČR a spolek Mladí vinaři.

Staronový prezident Svazu vinařů si kromě dlouhodobého hájení zájmů celého vinařského odvětví jako jeden ze svých hlavních úkolů pro další volební období stanovil bojovat proti nekompromisnímu zákazu reklamy na alkohol. „Víno a kultura pití vína u nás mají tisíciletou tradici a patří mezi největší hodnoty nejen Jihomoravského kraje. Jako reprezentanta vinařů, ale i mě osobně se hluboce dotýkají snahy líčit Čechy a Moravany jako národ alkoholiků, jako jakési lidské trosky, které si sami se sebou nevědí rady a kterým musí začít životy řídit stále nové a nové státní nařízení a zákazy. Každý, kdo někdy jižní Moravu navštívil, musí nepoctivost takových tvrzení vidět,“ říká JUDr. Tibor Nyitray a dodává: „Bohužel případný zákaz propagovat nejen víno, ale i akce s ním spojené, a mít tak možnost ukázat, v čem spočívá kvalita toho našeho moravského a českého, by existenciálně ohrozil všechny naše vinaře a s nimi celý Jihomoravský kraj. Na místo našich vín by totiž nenastoupila blahodárná pramenitá voda a z národa alkoholiků by se nestal národ uvědomělých asketů. Právě naopak. Kvalitní moravské a české víno by nahradilo víno, které propagaci nepotřebuje – víno nejlevnější, víno nekvalitní, víno, kterého se za minimální cenu v zahraniční zbavují.“ Vedle pokusu o zákaz propagace vína se Svaz vinařů zaměří také na problematiku černého trhu, chystá se dokončit návrh apelačního systému a slibuje aktivní pomoc vinařům s podporou nových výsadeb, bojem se škůdci a stále citelnějším suchem.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

@mohlo by vás zajímat