Barová akademie: Barmany je třeba umět ocenit

04.02.2021DBA, Shay Chamberlain

Události uplynulého roku jasně ukázaly, že barový tým je nejen potřeba vést a udávat mu směr, ale je ho také nutné podporovat, motivovat a hlavně ho umět náležitě ocenit. Rád se s vámi podělím o to, jak jsme šli naproti potřebám týmu u nás v Black Pearl.

V loňském roce jsme se všichni utvrdili v tom, jak moc důležitá je komunikace mezi majitelem podniku, manažerem a týmem. Prošli jsme si obdobím plným stresu a úzkosti, v němž správné zvládnutí komunikace sehrálo zásadní roli. Po oznámení každého nového opatření jsme se proto ujistili, že všichni členové týmu chápou jeho význam a to, jaký vliv má na náš byznys. A musím říct, že tým si našeho otevřeného a naprosto transparentního přístupu velmi cenil. Mezi manažery či majiteli barů snad není nikdo, kdo by vloni nemusel vést náročné rozhovory s personálem. Osobně vám jako lídrům týmu doporučuji přistupovat k zaměstnancům s obrovskou dávkou empatie. Mnohdy se totiž jen potřebují ujistit, že jim nasloucháte. Vnímejte proto, co vám sdělují, pokuste se je uklidnit a najít možná řešení případných problémů. V Black Pearl se snažíme, je-li to možné, tým zapojovat do rozhodovacího procesu, a to zejména v otázkách, které bezprostředně ovlivňují jeho práci. Už jen z toho je jim zřejmé, že nám záleží na jejich názoru, zároveň v nich tak podporujeme pocit sounáležitosti. Občas mi vést tým připadá stejné jako být dobrým přítelem. A právě díky tomu je naše branže tak silná – se členy týmu totiž jednáme jako s přáteli a rodinou.

Držte pohromadě / Black Pearl je malý bar, v němž si jsou členové týmu blízcí a sdílejí stejné zájmy. Většina z nich u nás navíc pracuje minimálně dva roky. Všechno to pro nás bylo v těžkých časech, jimiž jsme si prošli, obrovskou výhodou. Od počátku jsme si byli vědomi silných a slabých stránek každého z nás, profesních i osobních, což nám dalo možnost se v dlouhých měsících izolace od okolního světa vzájemně podporovat. Když se tým nemůže sejít, může se motivovat a udržovat aktivní prostřednictvím on-line chatů. Sdílejte spolu oborové informace, od degustací přes bezplatné kurzy, které vám zvýší kvalifikaci, až po informace, jež vám pomohou zlepšit životní situaci. V našem případě se všechno to ukázalo být důležité, a to hlavně pro ty členy týmu, kteří žili daleko od rodiny, nebo naopak pro ty, kteří se dočasně museli vrátit domů. On-line komunikace nám poskytla bezpečný prostor, byť jen virtuální, udržet tým pohromadě.

Projevujte uznání / Projev uznání může mít různou podobu. Někdy člověku rozjasní den i něco tak jednoduchého, jako je veřejně vyslovená nebo na týmovém chatu sdílená pochvala za dobře odvedenou práci. Všímejte si úsilí, které jednotliví členové týmu vyvíjejí, a nezapomeňte jim poděkovat také pokaždé, když zajdou nad rámec svých povinností. Kupříkladu znovuotevření barů bude klást na celý tým vysoké nároky z pohledu servisu, aby dokázal i za ztížených podmínek zajistit maximální spokojenost hostů. Nezapomeňte je za to náležitě ocenit.

Posilujte týmového ducha / Zachovat si optimismus a udržovat v týmu morálku pro nás v Black Pearl bylo vždycky klíčové. Ze strany vedení podniku to ale samozřejmě vyžaduje jistou snahu. Osobně jsem se jen utvrdil v tom, jak moc mi pomáhají udržet tým v pohodě časté kontakty prostřednictvím sociálních sítí, chatu nebo telefonu, ale také příležitostné procházky. Pokud je to možné, doporučuji vám tu a tam zorganizovat setkání týmu mimo barové prostředí, podpořit tak dobrou atmosféru a třeba i udělat něco pro zdraví. Nám se týmové akce osvědčily a obecně platí, že se stýkáme i v čase volna. Klíčové jsou zejména denní nebo večerní aktivity, které se obejdou bez alkoholu. V Black Pearl rádi sportujeme, a tak za jeden z nejlepších způsobů, jak udržet morálku v týmu hodně vysoko, považujeme organizování sportovních dnů během víkendu. Cokoliv od frisbee přes touch rugby až po nohejbal nebo fotbal má za nás palec nahoru. Po tak náročném roce, jako byl ten loňský, chceme letos World Bartender Day oslavit výletem do údolí Yarra. Náš skvělý tým si to rozhodně zaslouží. A jak se chystáte ocenit svůj tým vy?

úvodní foto: iStock

@poslední příspěvky

@newsletter

Fields marked with an * are required

Vyplněním uvedených polí a kliknutím na „přihlásit“ udělujete AtBars Spirit, s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jež bude provedeno dle platné legislativy.

@mohlo by vás zajímat