Barová akademie: Jak nastavit firemní kulturu

03.05.2021Madeleine Geach, DBA

Jedna barmanka mi před časem vyprávěla o svém prvním dnu v nové práci. Místo toho, aby ji manažer zasvětil do zavedených pracovních postupů, se s ní posadil mezi hosty a požádal ji, aby mu popsala, co vidí. Bylo to během rušného večera, bar byl plný hostů a celý tým pracoval na maximum. Odpověď, které se mu dostalo, jasně popsala firemní kulturu baru a barmanku naučila vše, co o ní potřebovala vědět.

Co to vlastně firemní kultura je? V daném kontextu jde primárně o normy nastavené pro chování barového týmu. Lze o nich všech dohromady přemýšlet jako o „charakteru“ vašeho baru. Kdyby byl člověkem, jaký by byl? Pozná se to podle toho, jak se k sobě členové týmu chovají a jak spolu mluví. Ale i podle toho, jak je tým veden, jak dochází k delegování práce, jak se řeší chyby či problémy nebo jak se dokážete popasovat s rušnou směnou, když není tým úplný.

Nazírat na firemní kulturu lze ze dvou různých úhlů. Jako majitel nebo manažer baru jste tím, kdo ji nastavuje. Je na vás určit, o jaké hodnoty, standardy a způsob chování budete usilovat. Oproti tomu zaměstnanci jsou těmi, kdo firemní kulturu naplňují. V jejich případě jde o to, co denně v práci vidí, slyší a zažívají.

Bar, který jsem zmínila v úvodu, měl svou firemní kulturu velmi silně zakořeněnou. Jeho filozofie vytvořit pro zaměstnance přátelské pracovní prostředí, v němž se budou dobře cítit a které jim umožní se dál rozvíjet, byla naprosto zřejmá a čitelná i pro nově příchozí barmanku. Členové týmu si vzájemně pomáhali, doplňovali se a práci si užívali. Manažeři na ně neštěkali příkazy či pokyny, ale snažili se je podporovat a kdesi v rohu probíhalo školení barbacků. Zamýšlená pracovní kultura se tam stala realitou.

Jak vybudovat pozitivní firemní kulturu / Jak něčeho takového dosáhnout? Prvořadé je si jasně stanovit, jakou firemní kulturu chcete v baru zavést. Následně je potřeba definovat konkrétní kroky, jež vás k cíli dovedou, a pak sledovat, do jaké míry se vám je daří nebo nedaří naplňovat. Hned na začátku vám určitě pomůže, když si sepíšete hodnoty, na nichž chcete svoji firemní kulturu postavit. Tento svůj manifest, jenž může mít třeba i jen tři až pět bodů, poté sdílejte s ostatními. Sami pro sebe si laťku nastavte ještě o něco výš. Jste-li lídrem týmu, měli byste být ostatním vzorem a stanové standardy beze zbytku naplňovat. Nezapomínejte na zpětnou vazbu – posilujte vše pozitivní a potlačujte to negativní. Pokaždé, když se podaří něco, co vaši firemní kulturu podporuje, nezapomeňte to oslavit. Pokud se naopak děje něco, co jí neodpovídá, upozorněte na to a přiměřeně reagujte. A v neposlední řadě naslouchejte svému okolí. Zjistěte si, co vaše zaměstnance na práci u vás nejvíc baví a do budoucna na tom stavte. Ujistěte se rovněž, že jejich reálná pracovní zkušenost odpovídá tomu, čeho se snažíte dosáhnout.

Firemní kultura pomáhá byznysu / Jakmile se vám podaří pozitivní firemní kulturu vybudovat, odrazí se to nejen na spokojenosti personálu, ale také ve vašem podnikání. Jak? Několika možnými způsoby. Prvním z nich je, že jakmile se v branži roznese, jak dobré pracovní prostředí váš bar nabízí, bude u vás chtít pracovat víc lidí, a vy si tak budete moci vybírat z většího množství barových talentů. Současně budete mít velký potenciál si talentované zaměstnance udržet. To s sebou mimo jiné nese méně pracovních pohovorů, menší fluktuaci zaměstnanců a větší stabilitu v týmu, který je pak o to silnější a jistější si v tom, co dělá. Třetí velkou výhodou je větší angažovanost zaměstnanců. Pozitivní firemní kultura znamená šťastnější zaměstnance a šťastnější zaměstnanci hostům poskytují tu nejlepší formu pohostinnosti. Jsou opravdoví, vřelí, bez falešných úsměvů! Hosté se k vám pak budou o to raději vracet.

Ukazatele pozitivní firemní kultury / Na závěr pro vás mám pár tipů, jak pozitivní firemní kulturu pěstovat. Vybrala jsem čtyři cíle a předkládám i možné způsoby, jak jich dosáhnout. Posloužit vám mohou jako příklad k následování, stejně jako inspirace pro plánování vaší vlastní firemní kultury.

Velmi podstatný je pocit celkové pohody. Dosáhnout jí můžete nastavením systému benefitů, ale také organizováním workshopů na toto téma, společnými sportovními aktivitami nebo tím, že zaměstnance naučíte meditaci. Úzce s tím souvisí balanc mezi pracovním a osobním životem. Začít můžete třeba tím, že budete plán směn sestavovat s dvoutýdenním předstihem, aby si zaměstnanci mohli naplánovat i svůj osobní život. Veďte si přehled o tom, kolik kdo odpracoval za týden hodin. Stanovte si limity a těch se držte. Kromě předepsané dovolené mějte v rezervě ještě další dny volna, které zaměstnancům poskytnete – třeba u příležitosti jejich narozenin atp. Budujte si i vy sami osobní život, a jděte tak kolegům příkladem.

Zaměřte se na růst. Poskytujte svému týmu pravidelné školení, klidně i na každodenní bázi – vždy na začátku směny. Umožněte zaměstnancům vyzkoušet si různé pracovní pozice a práci s jinými lidmi, než jsou zvyklí. Inspirujte je. Několikrát do roka do baru pozvěte zajímavé osobnosti z branže, které je dokážou ještě více nadchnout pro barmanské řemeslo. Akceptujte chyby, které udělají, jako součást procesu učení se. Budujte optimistickou atmosféru. Vše musí vycházet už od manažerů, investujte proto do rozvoje jejich jemných dovedností neboli technik duševní práce. Nezapomínejte chválit a děkovat pokaždé, když se něco povede. Setkání se zaměstnanci začněte výzvou, ať každý jmenuje někoho, kdo na něj v uplynulém týdnu udělal něčím dojem, a vysvětlí čím a proč. Proškolte personál a hlavně manažery v tom, aby místo problémů hledali řešení. A sami se pokuste najít svoji vlastní cestu, jak firemní kulturu pěstovat.

@poslední příspěvky

@newsletter

Fields marked with an * are required

Vyplněním uvedených polí a kliknutím na „přihlásit“ udělujete AtBars Spirit, s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jež bude provedeno dle platné legislativy.

@mohlo by vás zajímat