Radegast dočišťuje vodu a revitalizuje krajinu

08.08.2019AtBars

Pivovar Radegast dlouhodobě bojuje proti suchu a za šetrné zacházení s vodními zdroji. Jednou z mnoha aktivit je ekologické čištění dešťových vod, které zároveň přispívá k revitalizaci řeky Morávky a k návratu původní fauny a flóry.

Pivovar Radegast se dlouhodobě zaměřuje na snižovaní dopadu výroby na životní prostředí a spolu s tím i na zodpovědné hospodaření a nakládání s vodními zdroji. Vedle projektů na snižování množství vody potřebné na výrobu piva nebo omezování znečištění odpadních vod uvedli v Nošovicích do provozu také přírodě blízký způsob dočišťování dešťové vody. Postaven je na systému biologického dočištění dešťových vod odváděných z areálu pivovaru. Za posledních deset let provozu bylo takto vyčištěno už 420 000 metrů krychlových dešťové vody, jež by dokázaly naplnit 210 padesátimetrových plaveckých bazénů. Každý rok se tak v pivovaru vyčistí průměrně dvacet bazénů dešťové vody. „Soustava nošovických rybníčků, která je izolována od ostatních vod a propojena spojovacím korytem o délce 130 metrů, čistí dešťovou vodu přírodním způsobem a bez nároků na spotřebu energie. K procesu čištění dochází při průtoku dešťové vody rybníčky, během nějž se přirozeně odbourává zbytkové organické znečištění,“ vysvětluje vodohospodář a projektový specialista v pivovaru Radegast Jiří Toman. O údržbu rybníčků se starají zaměstnanci pivovaru Radegast, kteří každý den kontrolují areál, pravidelně čistí spojovací potůčky, odklízejí spadlé dřeviny nebo čerpají sedimenty z usazovacího prostoru na přítoku vody. Projekt zároveň přispívá k revitalizaci dané oblasti řeky Morávky a k návratu původní fauny a flóry. Pivovar Radegast zde vysázel kolem 300 kusů dřevin, které v lokalitě původně rostly, například jasan ztepilý, lípu srdčitou, dub letní, třešeň ptačí nebo různé druhy vrb. Navrátili se sem také původní živočichové jako skokan zelený, mlok skvrnitý či ondatra pižmová.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

@mohlo by vás zajímat