V Olomouci proběhne festival Země na talíři

18.07.2021AtBars

Do hanácké metropole se po roce vrací přehlídka dokumentárních filmů o spojení člověka s přírodou a plodinami, které jej živí. Kromě filmu program šestého ročníku festivalu Země na talíři zahrnuje také diskuzi s mladými olomouckými farmáři.

Festival Země na talíři se opakovaně snaží upozorňovat na některé palčivé problémy související s produkcí potravin. V rámci svého šestého ročníku, který bude ve středu 21. července hostit Pevnost poznání Olomouc, se bude promítat film Matky země o peruánských tradičních pěstitelkách quinoy a brambor, které bojují s živly a klimatickými změnami. „Snímek zachycuje portréty pěti žen z Andské vysočiny v jejich každodenním boji o zachování tradičního a organického způsobu obdělávání půdy. V souvislosti s neustále rostoucí industrializací zemědělství, používáním chemických pesticidů a klimatickou změnou jsou to právě ženy, které přebírají roli ochránkyň půdy,“ představuje film Viktorie Tenzerová z organizace Na mysli, jež spolu s výzkumným programem Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústavem experimentální botaniky Akademie věd ČR a Pevností poznání Univerzity Palackého festival pořádá.

Po promítání bude následovat debata s mladými farmáři Violkou a Márou, kteří v roce 2019 na opuštěném pozemku ve Chválkovicích založili Zahradu Vesna. Debatovat se bude o ekologickém zemědělství, permakultuře a odpovědnosti vůči budoucím generacím, ale také o plánu založit komunitu, v níž každý najde bezpečné místo pro práci i pro život. Záměrem organizátorů je rovněž ukázat, jak být v praktickém životě ohleduplnější k životnímu prostředí. Do programu je proto zařazen workshop výroby domácí kosmetiky bez chemie, který festival zahájí. V plánu je i kvíz o ceny s otázkami na téma udržitelného rozvoje. „Přehlídka chce připomenout, že pro mnoho obyvatel planety není dostatek kvalitních potravin samozřejmostí. Je to problém, o kterém je potřeba mluvit, protože populace roste, plocha orné půdy se zmenšuje a lidstvo se musí vypořádat také s klimatickou změnou a jevy, které ji doprovázejí,“ dodává Radka Kvasničková z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

@mohlo by vás zajímat