Druhé covidové léto přineslo pivovarům oživení

10.10.2021Otakar Gembala

Během hlavní pivovarské sezony zaznamenaly letos české, moravské a slezské pivovary lepší hospodářské výsledky než vloni. Meziroční index výstavu za srpen se zvýšil téměř o dvě procenta a potvrdily se další trendy, které do tohoto odvětví vnesla krize spojená s pandemií.

Jak vyplývá z dalších aktuálních údajů Českého svazu pivovarů a sladoven, do hospod a restaurací se letos podle očekávání dostalo méně piva, než bývalo zvykem v minulosti. Pokles o 0,9 % považují přesto pivovarníci s ohledem na platná omezení provozu restaurací za výborný výsledek. „My jsme vděční za každého zákazníka, který přijde na čepované pivo. Chválím i pivovary, které uměly rychle zareagovat na poptávku sudů s menším objemem. Minisoudků se oproti loňsku naplnilo o 37 % více,“ komentuje vývoj výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Domácí trh tak držel hlavně prodej piva v obchodech, který zaznamenal nárůst meziročního indexu o 3,5 %. Pomyslným šlágrem trhu se stala pivní plechovka s meziročním růstem 20 %, přičemž piva v tomto obalu se vyrobilo o 32 652 hl více. Tento trend je patrný již delší dobu, po láhvích a sudech se plechovky staly třetím nejoblíbenějším obalem a jejich podíl na celkovém výstavu už tvoří 15 %. Aktuálně by proto měl být řešen i důsledný sběr a následná recyklace použitých obalů,  které doposud nejčastěji mizí v komunálním odpadu. To se ostatně netýká pouze piva, ale mnoha jiných druhů nápojů. Další druhy obalů s výjimkou zmíněných minisoudků zaznamenaly nepatrný pokles v jednotkách procent (tanky přibližně o 5 %, PET láhve o cca 4 %). Zvýšil se podíl výstavu světlých piv (o 2 %), pokles zaznamenala piva tmavá, polotmavá a řezaná, což je vzhledem k ročnímu období logické. Nepatrně méně se vypilo nealkoholického piva.

Pokračuje trend růstu popularity ležáků. V meziročním srovnání zaznamenal jejich podíl navýšení o další procento a tvoří nyní již 55 % celkového tuzemského výstavu. V meziročním srovnání si nicméně více polepšilo výčepní pivo, a to zvýšením produkce o více než 3 % oproti létu 2020. Za výjimečný lze označit trojnásobný růst výstavu svrchně kvašených piv o stupňovitost 11 a 12 % EPM, který sice v celkovém objemu není nijak oslnivý, avšak dokazuje trend jejich stále rostoucí popularity mezi konzumenty.

Pivovary tak mohou vstoupit do závěrečného čtvrtletí a na předvánoční trh, které rozhodnou o celkových hospodářských výsledcích, s umírněným optimismem.

úvodní foto: iStock

@mohlo by vás zajímat